Les peces es poden tocar en qualsevol ordre.
El temps és lliure.
Les sinoides són glissandos.
El pla és una tempesta marina.
El pla, però, des d’un cim sembla calmat.
Una muntanya és una massa que determina la forma de l’espai.
Aquest espai és indefinit. La limitació del vol d’un ocell ho insinua.
Una mirada és un fil, i un conjunt de fils en un ordre pengen un núvol.
El vol d’un ocell és una composició en forma de partitura on el vent actua com a element musical.
Ara, cinc fils són un pentagrama.
Entrar, doncs, en l’ocell seria executar la partitura.

S. Pau i Bertran

 

Aquesta partitura va ser escrita a Barcelona, l’any 1970.

 

13_Interseccio_MestresQuadreny_01

 

13_Interseccio_MestresQuadreny_02