"XIX (segle)"
Contrapunto hispánico

Contrapunto hispánico

En los fragmentos seleccionados de La nouvelle Héloïse, Rosseau hace un recorrido por diferentes elementos que intervienen en el teatro y una descripción bastante cruel, seguramente ajustada a la realidad, de lo que era el teatro en su época. Con los fragmentos de Emili Teixidor y Adrià Gual y los de Pío Baroja y Benito...
El naixement d'un concepte

El naixement d’un concepte

La consideració de l’escenificació com a art autònom alliberat de la literatura, única detentora del sentit, suposa l’aparició d’un nou artista: el director. Si més no, d’un cap visible que du les seves funcions més enllà d’una simple traducció, fidel i convencionalitzada, del text dramàtic al text espectacular. Tanmateix, si mirem enrere, ens adonarem que no...
La representació emancipada

La representació emancipada

[Dins Dort, Bernard; La représentation émancipée. Actes Sud, Arles 1988.] Traducció de Joan Casas.   L’estatut del teatre és, de cap a cap, contradictori. És una evidència que sovint perdem de vista. Fonamentat en la mimesis, el teatre fa de l’acció una il·lusió i transforma, de vegades, la il·lusió en acció. El seu funcionament reposa per...