En aquesta entrevista, el dramaturg italià Gian Maria Cervo desgrana algunes de les claus imprescindibles per entendre la situació de la dramatúrgia italiana contemporània...