L’única visita que el Théâtre du Radeau ha fet a Barce­lona va ser pel novembre de 1988. De Jeu de Faust, dins la programació de l’últim Memorial Xavier Regàs, en va donar quatre funcions caracteritzades per massives desercions de públic i una apassionada rebuda per part dels supervivents. Molts d’aquests ja sabien què anaven a...