"teatre popular"
La tradició i el model interpretatiu català

La tradició i el model interpretatiu català

Existeix un model interpretatiu català? Sovint responem negativament aquesta pregunta des d’un sentiment d’inferioritat vers el nostre teatre. Però no hauríem de ser tan categòrics, perquè podem descobrir indicis que ens poden permetre de reconèixer un estil propi de la interpretació. En determinats treballs del teatre català actual podem detectar un sentit rítmic de la...
Ödön von Horváth y el teatro popular

Ödön von Horváth y el teatro popular

1. Volksstück y Zeitstück Muchas de las obras que Ödön von Horváth llevan el subtítulo de Volksstück (pieza de teatro popular). Son, concretamente, las escritas en el período inmediatamente anterior al acceso de los nacional-socialistas al poder, es decir, Italienische Nacht (La noche italiana, 1931), Geschichten aus dem Wiener Wald (Historias de los bosques de...