"teatre per a joves"
Apunts sobre teatre per a joves

Apunts sobre teatre per a joves

El dramaturg alemany considera els joves com a «adults que encara no han assolit la majoria d’edat» i per als quals, per tant, s’ha d’oferir un producte artístic madur. Hübner remarca la importància de la història i la necessitat de la identificació d’aquest públic objectiu per sobre d’aspectes formals, així com la necessitat que el...
Material inflamable o set obstacles quan escrius teatre per a joves

Material inflamable o set obstacles quan escrius teatre per a joves

L’autora escomet una reflexió sobre l’aventura d’escriure teatre per a joves en «una societat que tracta com a nadons els infants, com a infants els adolescents, com a adolescents els joves [i] com a joves els adults i els ancians». Tornero destaca els obstacles amb què s’enfronta, com el pudor i l’absurditat de la moral,...
La manera infantívola com tractem els nostres fills

La manera infantívola com tractem els nostres fills

L’autor es retrotreu amb vivesa a la seva experiència prèvia com a mestre i a l’actual com a pare per analitzar el teatre juvenil que escriu dins un context britànic que Stephens considera marginador i hostil per als menors. Es recolza en la primera peça que va escriure per al Royal Court, Herons (dir. Simon...
El teatre per a joves a Alemanya

El teatre per a joves a Alemanya

Auseller Roquet ofereix una panoràmica de sector (autors, teatres, festivals, gèneres…) del junges Theater o teatre per a joves a l’Alemanya actual. El «teatre jove» nasqué a l’edat mitjana amb una vis moral; esdevingué, sobretot a partir dels anys 70 del segle XX, una eina d’arrel emancipadora i actualment gaudeix d’un reconeixement notable per part...
BUTAKA Teatre jove. Un circuit possible, un circuit necessari

BUTAKA Teatre jove. Un circuit possible, un circuit necessari

Ramon Llimós, de la Fundació Xarxa, exposa el circuit BUTAKA Teatre Jove, nascut el 2004 a partir de la necessitat d’agents del sector d’oferir una xarxa de teatre juvenil a Catalunya [amb 9 espais l’any 2009]. L’autor apunta que una oferta escènica diversa i regular i la comunicació adequada fomentarien la creació de públic jove....
Entrevista a Lutz Hübner

Entrevista a Lutz Hübner

«Històries per a extraterrestres» és el nom del taller que Lutz Hübner va impartir el juliol del 2009 a l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett. Jordi Auseller va parlar amb l’autor alemany sobre el rerefons de les seves obres, les recerques als casals per a joves, herois de teatre que no ho són i ancianes...
Augenblick Mal! 2009 L’aparador de l’escena teatral infantil i juvenil d’Alemanya

Augenblick Mal! 2009 L’aparador de l’escena teatral infantil i juvenil d’Alemanya

Aquest article s’emmarca en el projecte d’intercanvi actiu entre el teatre infantil i juvenil de Catalunya i Alemanya que des del 2008 es desenvolupa entre el Goethe-Institut de Barcelona, la Fundació́ Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, l’autor de l’article i diferents institucions d’Alemanya, entre elles el Centre de Teatre Infantil i Juvenil. La...