Autor: Manuel Dueso i Almirall. Títol: Sara y Simón. Editorial (o forma de localització): Inèdita. Sala Beckett. Traduccions: Català. Pàgines: 56, mecanoscrites. Any de redacció: Juny 1994. Personatges: Tres dones i tres homes. Comptem a Sara com a dona (és un transvestit). Sara és artista de cabaret. També hi ha un metge i un traficant...