Autor: Lluís-Anton Baulenas Títol: Melosa fel Editorial (o forma de localització): Editorial 3 i 4. Col.1. Textos teatrals. València 1993 Any de publicació: En una primera versió, l’any 1990 (com a suplement al número 7 de la revista Escena, abril-maig de 1990). Segona versió 1993 editada. Traduccions: Castellà (1990) i alemany (inèdit). Pàgines: 72 pàgs....