Autor: Josep M. Muñoz Pujol Títol: Líder Editorial (o forma de localització): L’autor Any de publicació: Traduccions: Pàgines: 74 pàgines, mecanoscrites. Any de redacció: 1993. Personatges: Una dona i set homes. Tot són actors menys un home que representa el rei. Espais: Un. L’escenari -sense decorats- és un local que s’utilitza per als assaigs i...