Autor: Josep Pere Peyró Títol: La trobada Editorial (o forma de localització): Sala Beckett. Pròxima publicació per part de l’Institut del Teatre. Any de publicació: Inèdit. Traduccions: Castellà (inèdita). Pàgines: 27 pàgs. Aprox. 40 línies per pàg. i 73 espais per línia. Any de redacció: 1992 Personatges: Dues dones i dos homes. Una dona és...