1 Vaig començar a escriure teatre el 1997. Sí, això mateix. I a més, no per iniciativa pròpia, perquè la idea que en tinc, si miro enrere, és que ni tan sols sabia que s’escrivia per a teatre. La ignorància era en part culpa meva, però també d’un teatre portuguès poc interessat en noves dramatúrgies...