Representació i presentació de la realitat en el teatre de Gob Squad i Rimini Protokoll