"fragmentació"
Notes sobre la fragmentació en el drama contemporani (II)

Notes sobre la fragmentació en el drama contemporani (II)

De la teoria a la pràctica Carles Batlle i Jordà Al número anterior de Pausa va aparèixer la primera part d’aquestes notes. Hi explicava que el treball de fragmentació en la dramatúrgia contemporània indueix a la ruptura, a la multiplicació dels punts de vista, a la descomposició del real (o, si més no, de la...
Notes sobre la fragmentació en el drama contemporani (I)

Notes sobre la fragmentació en el drama contemporani (I)

El procés de recerca formal en què se submergeix el drama d’ençà de les acaballes del segle XIX se’ns revela, avui, en una escriptura essencialment «fragmentada». Diversos teòrics i dramaturgs han posat l’accent sobre aquesta qüestió. Val la pena destacar, a França, les aportacions del grup de recerca sobre la Poétique du drame moderne et...
El estilo de Joan Brossa

El estilo de Joan Brossa

La máscara de Brossa es sin duda la del ironista. Pero, más que barroca, su mascarada -y en general toda la atmósfera de su fregolismo- es, si no clásica, si aticista. Y ello es posible porque la obra de Brossa, como lo hace explícito el propio autor en varios de sus poemas, muestra que para...