"Film (pel·lícula)"
La huella del silencio en la pantalla o la voz de qué amo

La huella del silencio en la pantalla o la voz de qué amo

“[La sandalia] había sido legada a aquellos que cuando no ven, enseguida empiezan a creer.” Bertolt Brecht, La sandalia de Empedocles. “Comprenne qui pourra.” Samuel Beckett, Quoi oú. -1- “Signifique quien pueda”[1], sentencia lacónicamente “Voz” en los segundos finales de Qué dónde. En su original francés, (“comprenne qui pourra”) esta frase, con sus resonan­cias evangélicas...
Traduir la didascàlia Beckettiana

Traduir la didascàlia Beckettiana

Un text teatral sol estar constituït -i no voldria que aquesta afirmació es prengués de forma absoluta- per les paraules que l’autor posa en boca dels personatges -si es dóna el cas de per­sonatges que parlen- i per unes altres paraules -l’anomenada didascàlia o, encara més comunment, acotacions- de què prescindirà la posta en escena...