"Dissident és clar (obra)"
Llegir o no llegir

Llegir o no llegir

Pots descarregar el text en PDF aquí.   El món es divideix en dos grans grups de persones: la gent que llegeix i la gent que llegeix. Entre els primers, trobem gent que llegeix teatre i gent que no llegeix teatre de la gent que llegeix teatre també se’n poden fer dues parts: els que...
Dissident, és clar

Dissident, és clar

Pots desacarregar l’obra en PDF aquí.   [1] Personatges: Hélène Philippe, el seu fill Un H: Són a la butxaca del meu abric P: No ni a sobre del moble H: Sí que ets amable P: És que te l’has deixat en doble fila? H: Doncs potser me les he oblidat al cotxe P: Un...