Des de la confusió babèlica que caracteritza el panorama de l’art en l’actualitat, herència (o caldria dir-ne malformació?) que podem atribuir al fugaç i encara proper moviment post-modern, es fa tan difícil com necessari l’esforç de reconèixer la manera com la recepció de l’obra d’art s’ha vist modificada, tant en el públic com en la...