Ramon Llimós, de la Fundació Xarxa, exposa el circuit BUTAKA Teatre Jove, nascut el 2004 a partir de la necessitat d’agents del sector d’oferir una xarxa de teatre juvenil a Catalunya [amb 9 espais l’any 2009]. L’autor apunta que una oferta escènica diversa i regular i la comunicació adequada fomentarien la creació de públic jove....