Gérald Kurdian presenta 6M1L dins del llibre 6M1L, 15.