Hannes Becker (Frankfurt del Main, 1982) i Wolfram Lotz (Hamburg, 1981) són dos autors alemanys emergents que aposten per un teatre allunyat dels mecanismes dramàtics més tradicionals. Ambdós han passat pels seminaris de Simon Stephens a l’Obrador d’Estiu de la Sala Beckett, on es van poder veure les lectures dramatitzades de Mama de Lotz (Obrador d’Estiu 2011) i El futur de Becker (Obrador d’Estiu 2015). Darrerament els dos autors han encunyat l’etiqueta de «teatre impossible». Però què és exactament el teatre impossible? Thomas Sauerteig, traductor al català del Discurs sobre el teatre impossible i de les 27 exigències al teatre va preguntar a en Wolfram: «per què de vegades has batejat les teves obres com a “teatre impossible”?»

Aquí la seva resposta:

De primer, va ser un pensament molt simple: el teatre és el lloc on la ficció i la realitat realment entren en col·lisió. Perquè les obres de teatre no són altra cosa que instruccions per a la realitat. Es tracta d’aquest xoc. El meu col·lega Hannes Becker i jo només hem intentat prendre’ns aquesta qüestió seriosament. I una de les conclusions a què hem arribat és que cal que en la ficció també es demanin coses impossibles per al teatre. Perquè justament en allò que hem anomenat «impossible» és on la realitat es fa visible, les seves limitacions, les seves coercions. Aquest conflicte s’ha de disputar precisament en les obres de teatre! Potser és en algunes acotacions impossibles on això es veu de manera més clara, però la idea fa referència a tota l’actitud d’un text teatral! Un text de teatre impossible no ha de poder-se escenificar amb senzillesa en un escenari, ha d’introduir, per contra, de manera perceptible, una dificultat, una mancança, en la posada en escena. El que s’ha de veure a l’escenari no és un acompliment, sinó una enyorança. És això del que es tracta.

 

«El Futur», de Hannes Becker. Obrador d’Estiu de la Sala Beckett, 2015.

«El Futur», de Hannes Becker. Obrador d’Estiu de la Sala Beckett, 2015.

 

El dossier sobre «teatre impossible» inclou els articles:

Discurs sobre el teatre impossible, de Wolfram Lotz.

27 exigències al teatre, de Hannes Becker i Wolfram Lotz.