Aquest número ha estat especialment laboriós de preparar i per això arriba a mans del lector amb cert retard. Hi publiquem un extens extracte de l’article que va publicar el dramaturg Botho Strauss al semanari Der Spiegel el passat més de febrer, i alguna de les polèmiques respostes que va suscitar a Alemanya, així com una dramatització elaborada a partir de diverses entrevistes concedides pel dramaturg Heiner Müller abans de la caiguda del mur de Berlín. Ens va semblar que tot aquest material podia suscitar un debat interessant també al nostre país, sobre la deriva política de molts intel·lectuals cap a la dreta i sobre les relacions entre l’art teatral i la ideologia. Considerem que amb aquest Dossier tot just obrim un espai de reflexió al qual (Pausa.) no volia deixar de prestar atenció en els números successius.

A les seccions habituals se n’afegeixen en aquest número dues de noves. Retrovisor i Fitxer.

La secció Retrovisor vol ser un element de revisió i de crítica interna de la pròpia revista. A cada número demanem a una persona diferent que en revisi críticament algun dels ja publicats. El col·laborador que enceta la secció, l’escriptor Pablo Ley, s’incorpora a més a l’equip de redacció de (Pausa.).

La secció Fitxer és un espai de difusió del treball dels dramaturgs contemporanis. Cada número recollirà diverses fitxes de lectura que donaran informació formal i valorativa de textos dramàtics no estrenats (i tot sovint ni tan sols editats). Volem que aquesta informació arribi al màxim nombre de persones que puguin tenir interès a treballar a partir d’aquests textos, perquè un text dramàtic no existeix fins que no es realitza a l’escena. La revista rep un patrocini de la SGAE per a aquesta iniciativa.

Els lectors notaran també que hem volgut aprofitar totes aquestes novetats per revisar i millorar el disseny de la revista.