«Mercier et Camier» (3)

10 anys de Simon Stephens al taller internacional de l'Obrador d'Estiu (10)

2007: Tot un any de teatre català contemporani (23)

Albert Mestres (9)

Als deu anys de l'Obrador de la Sala Beckett (8)

Busqui i compari (3)

Carlos Be (3)

Caryl Churchill (4)

Catalunya capital Paris (7)

Clàssics (4)

Cultura i compromís (4)

debbie tucker green (3)

Drama Contemporani: Alemanya i Quebec (9)

Dramatúrgia Catalana Actual (10)

Dramatúrgies del circ (2)

Els clàssics (1)

Escriptura Contemporània (1)

Escriptura escènica. Escriptura autònoma? (10)

Espai teatral / Espai escènic (10)

Espectador (4)

Estética de la recepción (3)

Esteve Soler (2)

Gabriel Calderón (2)

I ara què? (5)

Ideologia i teatre (8)

Joan Brossa (11)

Joël Pommerat (4)

Kristian Smeds (4)

L'acció té lloc a Barcelona? (6)

L'alternativa dels 60 i 70 al segle XXI. Una llarga travessia (9)

La Hongaresa (2)

La reconquesta de la realitat en el teatre contemporani (7)

Llengua i teatre (4)

Lluïsa Cunillé (7)

Magda Puyo (8)

Més enllà del confinament (7)

Mirades europees. Textos i autors contemporanis. (13)

Ñaque (o de piojos y actores) (5)

Pau Miró (4)

Petit Format (9)

Progrés i innovació: tres alternatives (5)

Ramon Simó (10)

Simon Stephens (4)

So en escena i altres dissonàncies (1)

Sobre escenografia (6)

Teatre alemany contemporani (7)

Teatre i crisi (5)

Teatre i so (5)

Teatre i tradició (15)

Teatre impossible (3)

Teatre italià contemporani (10)

Teatre nord-americà contemporani (8)

Teatre per a joves: una assignatura pendent (8)

Teatre política Europa (6)

Teatre turc (4)

Teatre. Espai de treball (6)

Textualitat contemporània (20)

Tragèdia contemporània: Contradicció o pleonasme? (5)

Victoria Szpunberg (5)

Violència i Teatre (6)

Xavier Albertí (10)