Articles
Editorial Núm. 3 (1990)

Editorial Núm. 3 (1990)

En la seva línia de recerca d’una funció i d’un lloc específics dins del panorama de les nostres publicacions teatrals -tan precari, per cert-; Pausa s’apropa en aquest seu tercer número al propòsit capital de subministrar materials cada cop més útils per a la configuració d’un discurs teatral que fonamenti teòricament -però no “en general”...
Beckett y los márgenes de la narratividad

Beckett y los márgenes de la narratividad

“The Absent Voice” Narrative Comprehension in the theatre (Trad.: Paula Karelic) Quizás el “principal descubri­miento” del teatro contemporáneo sea la autosuficiencia escénica del pro­pio acto teatral. Los dramaturgos de nuestro siglo han mostrado un agudo conocimiento de su medio artístico, explorando con un interés sin pre­cedente sus posibilidades y limi­taciones. Han privilegiado la repre­sentación como...
Müller doncs, reescriptor

Müller doncs, reescriptor

Trad. de Sergi Belbel El que, una nit, una nit com qualsevol altra en aquest ofici, proclama entre els reflexos lluminosos de l’escenari: “Jo sóc Hamlet, príncep de Dinamarca”, qui és? Aquest príncep, amb el crani a la mà, no el veu mai ningú més enllà del que és, perquè ni ell mateix no es...
Regreso a Melville

Regreso a Melville

En 1983, El Teatro Fronterizo emprendió -en colaboración con el GAT de l’Hospitalet- la arriesgada aventura de llevar a la escena la obra más conocida y ambiciosa de Herman Melville: Moby Dick. Aventura que, para hacer honor a la verdad, se saldó con un relativo fracaso; aunque, todo hay que decirlo, también con un considerable...
Bartleby o la fórmula

Bartleby o la fórmula

(Traducido y extractado por J. Sanchís Sinisterra) “Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère.” Marcel Proust Bartleby no es una metáfora del escritor, ni el símbolo de cualquier cosa. Es un texto violentamente cómico, y lo cómico es siempre lite­ral. Es como un relato de Kleist, de Dostoievski, de Kafka o...
Narratividad y Teatralidad

Narratividad y Teatralidad

LA DRAMATURGIA DE “BARTLEBY EL ESCRIBIENTE” Como en anteriores trabajos drama­túrgicos de El Teatro Fronterizo, la traslación de un texto narrativo a la escena no supone simplemente a­daptar las situaciones, los personajes y los diálogos que constituyen la tra­ma del relato (su “historia” o “fábu­la’) a los códigos establecidos de la teatralidad habitual. Supone, funda­mentalmente,...
Notes sobre el "Théâtre du Radeau"

Notes sobre el “Théâtre du Radeau”

L’única visita que el Théâtre du Radeau ha fet a Barce­lona va ser pel novembre de 1988. De Jeu de Faust, dins la programació de l’últim Memorial Xavier Regàs, en va donar quatre funcions caracteritzades per massives desercions de públic i una apassionada rebuda per part dels supervivents. Molts d’aquests ja sabien què anaven a...
Dossier (Fragmentari) sobre el "Théâtre du Radeau"

Dossier (Fragmentari) sobre el “Théâtre du Radeau”

Tria de texts i trad. de Joan Casas Sobre Mystère Bouffe. Frag­ments d’un article de Jean Ristat, L’Humanité, dilluns 1 de desembre de 1986. «Perdona’m, lector, no em resulta fàcil escriure allò que he vist. I penso que cadascú, des del seu lloc, ha pogut, segons la seva prò­pia història, els seus somnis, inven­tar-se per...
Dos camerinos

Dos camerinos

25.XII. 1989 A Pepe Sanchis Sinisterra, que em va trucar per telèfon.   PERSONATGES: L’ACTRIU L’ACTOR   Paret amb dues portes que donen a dos camerinos. A la paret, entre les portes, una petita post amb full de paper enganxat i un bolígraf penjat d’un cordill. Les portes dels dos camerinos són entreobertes, dintre hi...
Náufragos

Náufragos

Una pequeña isla con un cocotero, un manantial y dos náufragos harapientos: FRUCTUOSO e INFRUCTUOSO. INFRUCTUOSO sostiene algo parecido a una caña de pescar, FRUCTUOSO duerme.   INFRUCTUOSO: Fructu. (Pausa. Un poco más alto). Fructu. (Pausa. Gritando). Fructu! FRUCTUOSO: (despierta sobresaltado) ¿Qué? INFRCTUOSO: ¿Te apetece una sardina fresca? FRUCTUOSO: (soñoliento) ¿La has pescado ya? INFRCTUOSO:...
Cicle de teatre breu

Cicle de teatre breu

Tras la favorable acogida de la Muestra Antológica de ETF, que tuvo lugar en los meses de enero y febrero en el Espai B del Mercat de Las Flors y en la Sala Beckett, ésta inició -el 22 de febrero- un Cicle de Teatre Breu que se propone ofrecer al público textos de reducida extensión...
L'actor i la llum

L’actor i la llum

Barcelona, març de 1990. L’actor que s’enfronta a un nou espectacle amb la voluntat de re­forçar la projecció del seu personat­ge a través de la llum tendeix a fer-se un seguit de preguntes com ara de quina manera i en quins moments es realitzarà aquesta potenciació o quina serà la ubicació de la llum per...