Teresa Petit

Diplomada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, també té els estudis del Certificat d’Aptitud Pedagògica. Combina la docència amb la investigació en l’àmbit de les Arts Escèniques.

Articles
Un nou model socioeconòmic comporta una nova realitat teatral

Un nou model socioeconòmic comporta una nova realitat teatral

Com ha afectat el canvi de paradigma econòmic a nivell mundial el panorama del teatre català: precarietat, conseqüències i possibles solucions