La primera escena de Nit de Reis serveix per mostrar-nos el Duc d’Il·líria, malalt d’un amor no correspost. L’escena és curta: té quaranta-dos versos; però ja són prou per fer-nos veure tres característiques en aquest personatge: és irremissiblement hiperestèsic (nodreix la seva passió de música), lúcid (s’adona que el desig insatisfet és la fantasia suprema...