«Death, a necessary end, will come when it will come» SHAKESPEARE: Julius Caesar Si hi ha un final famós en la dramatúrgia catalana és el de Terra baixa (1897). La cèlebre frase «He mort el llop! He mort el llop!» de Manelic, enduent-se amb ell la Marta, és prou coneguda, i m’atreviria a dir que...