L’escenificació no es limita a ser la transposició, més o menys afortunada, d’un manual d’instruccions complet que seria el text dramàtic. A partir d’un cert moment s’afirma com un procés autònom, de lectura/escriptura, que completa, en l’efímera plenitud de l’escena, la incompletitud del text. Això obre camins nous a la creativitat d’escenògrafs i directors, desplega...