Marta Tirado

Llicenciada en Humanitats per la UPF, en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre i Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament. És membre del grup de recerca “Contemporary British Theatre Barcelona (CBTBarcelona)” (AGAUR, 2014 SGR 49) de la UB. La seva recerca se centra en la representació dels actuals debats ètics sobre individu i comunitat en el teatre contemporani.

 

Més informació: http://www.ub.edu/cbtbarcelona/people/marta-tirado/

Articles
Entrevista amb Erika Fischer-Lichte: «La sacralitat del text és una ideologia»

Entrevista amb Erika Fischer-Lichte: «La sacralitat del text és una ideologia»

Fischer critica la idea d’una suposada autoritat del text, que segons que diu, no ha tingut mai aquest tipus de control sobre el resultat final d’un procés teatral. És el treball en equip el que fa que s’arribi a crear el millor espectacle.
Teatre i Espectador: 24è Congrés Anual CDE

Teatre i Espectador: 24è Congrés Anual CDE

La investigadora Marta Tirado realitza un complet reportatge descriptiu i analític del darrer Congrès Anual de The German Society for Contemporary Theatre and Drama in English (Barcelona, Juny 2015), que va tenir com a epicentre la recepció espectacular. Per un costat, s’indaga sobre la responsabilitat dels creadors a l’hora d’involucrar els públics en les seves...