Però quina tradició ni qué niño muerto? (aquesta expressió sempre m’ha cridat molt l’atenció. D’on deu venir? En tot cas la imatge és molt heavy…). Aquesta és la meva tradició: la curiositat i l’obsessió. La imaginació i no les barreres. Allò que no té nom… Només la paraula en si, TRADICIÓ, em provoca una certa...