Marie Henry. Defineix-te amb deu paraules. Guillem Clua. Gai, cafè, MacBook, ciutat!, raó, innocència, hipocondríac, nit, aeroport, solitud. M. H. Deu paraules per parlar del teu treball com a dramaturg. G. C. Kushner, televisió, dolor, estructura!, Amèrica, realitat, música, orgasme, decepció, esperança. M. H. Deu paraules sobre l’obra Doris Day. G. C. Comèdia, política, identitat,...