Mariana Simoni. Creus que seria possible parlar de la teva feina sense reproduir les mateixes estructures o jerarquies que tu mateix critiques? O sigui, sense rebutjar les teves premisses bàsiques? Vaig pensar que una entrevista seria un bon punt de partida, perquè pot tenir molt a veure amb la idea de parlar amb algú i...