Luis Miguel Climent

Articles
Qüestionari

Qüestionari

El començament de la temporada teatral barcelonina (93/94) va determinar, en gran part, la formulació temàtica del dossier d’aquest número de (Pausa.) i alhora va plantejar un petit debat al consell de redacció de la revista sobre la possible existència de models de referència dominants en el teatre català. D’aquest petit debat se’n va derivar...
Qüestionari a directors

Qüestionari a directors

Així com el número passat interrogàvem sobre el seu ofici una mostra prou ampla d’autors, aquesta vegada la coherència ens obliga a proposar un qüestionari similar a un cert nombre de directors. No hi busquéssiu els “consagrats”, no els hi trobareu. Ens ha semblat més interessant que contestessin els d’incorporació més recent o que, en...
De cómo se gestó, nació, se hizo adulto, se casó y anduvo ese "Ñaque o de piojos y actores" contado de la manera que dicta, como quiere, la memoria

De cómo se gestó, nació, se hizo adulto, se casó y anduvo ese “Ñaque o de piojos y actores” contado de la manera que dicta, como quiere, la memoria

(Alrededor de una mesa, agitando recuerdos y dispuestos a lanzarlos a borbotones, no todos porque serían muchos, pero sí los que quepan en esas páginas para la nostalgia, esttan sentados Luis Miguel Climent, José Sanchís, Manuel Dueso y unos amigos de siempre y de ahora) Y, a principios del ochenta, en pleno invierno, en Sabadell,...