Josette Féral

Llicenciada a la Universitat de Paris. Professora a l’École Supérieure de Théâtre del Quebec. Ha publicat llibres, ha dirigit diverses obres col·lectives i ha produït dues sèries de documentals en l’àmbit teatral. Ha estat la presidenta de la FIRT (Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale). També és autora d’articles sobre teoria teatral, alguns dels quals han estat traduïts a més de 10 idiomes.

Articles
L'art com a brúixola

L’art com a brúixola

Per tal d’intentar entendre quin és el paper de l’art i la cultura en el món actual, Josette Féral traça l’evolució de la situació artística, des de la dècada dels 50, quan s’inicia el que anomena «la democratització cultural», fins als nostres dies. L’autora estableix una comparativa entre la situació a Europa, als Estats Units...