Les peces es poden tocar en qualsevol ordre. El temps és lliure. Les sinoides són glissandos. El pla és una tempesta marina. El pla, però, des d’un cim sembla calmat. Una muntanya és una massa que determina la forma de l’espai. Aquest espai és indefinit. La limitació del vol d’un ocell ho insinua. Una mirada...