Jeffrey K. Coleman

El Dr. Jeffrey K. Coleman (llicenciat pel Dartmouth College i doctorat per la University of Chicago) és actualment Professor titular de llengua i literatura castellana a Marquette University. Els seus interessos d’investigació inclouen la immigració, la raça i altres temes sociopolítics dins el teatre contemporani castellà i català. Actualment està escrivint un llibre titulat Shockwaves: Immigration and its Racial Reverberations on the Contemporary Spanish Stage [Terratrèmol: Immigració i les seves reverberacions racials a l’escenari contemporani espanyol], examinant la representació dels grups migratoris més visibles a Espanya (americans llatins, magrebís, i africans subsaharians) a obres des de 1992 al present.

Articles
Els invisibles i els silenciats: Algunes reflexions epistolars sobre qüestions racials i queer en el teatre català

Els invisibles i els silenciats: Algunes reflexions epistolars sobre qüestions racials i queer en el teatre català

A partir d'una comparativa entre la dramatúrgia nord-americana i la catalana, els investigadors Isaias Fanlo i Jeffrey K. Coleman debaten sobre l’estat actual de l’escriptura en el teatre català des de la perspectiva queer i els estudis de raça.