Ernesto Collado

Actor i creador teatral. Dirigeix el Centre de creació Cèl·lula i el Festival MAPA.

Articles
Digresiones como puños (o como resistir narrando)

Digresiones como puños (o como resistir narrando)

La intuïció, una curiositat inesgotable i una fascinació creixent per la vida han estat les guies principals d’Ernesto Collado a l’hora de crear. Narrar és resistir.