Elisabeth Massana

Llicenciada en Filologia Anglesa i Màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals, és professora associada del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la UB i membre del grup de recerca “Contemporary British Theatre Barcelona (CBTBarcelona)” (AGAUR, 2014 SGR 49). La seva recerca està centrada en els estudis de gènere i la representació del terror i la precarietat al teatre britànic contemporani.

Articles
debbie tucker green, una poeta de l’escena

debbie tucker green, una poeta de l’escena

En aquesta introducció al dossier que dediquem a la dramaturga debbie tucker green (amb minúscules per decisió de la pròpia autora), Elisabeth Massana esbossa una primera aproximació a les característiques ideològiques i formals de l’obra d’una de les creadores més destacades del panorama britànic actual, però una autèntica desconeguda a casa nostra.   L’arribada del...
Entrevista amb Erika Fischer-Lichte: «La sacralitat del text és una ideologia»

Entrevista amb Erika Fischer-Lichte: «La sacralitat del text és una ideologia»

Fischer critica la idea d’una suposada autoritat del text, que segons que diu, no ha tingut mai aquest tipus de control sobre el resultat final d’un procés teatral. És el treball en equip el que fa que s’arribi a crear el millor espectacle.
Simon Stephens. Desentrellant la complexitat humana

Simon Stephens. Desentrellant la complexitat humana

Una succinta introducció a la figura i obra dramàtica de l’autor britànic Simon Stephens
Entrevista a Simon Stephens

Entrevista a Simon Stephens

Entrevista breu en què Simon Stephens parla de temes tan diversos com les seves influències, la por com a motor de creació, el paper del thatcherisme en la seva obra o la necessitat que el teatre inculpi l’audiència.