Daniela Feixas

Dramaturga i actriu. Com a dramaturga, s’ha format amb José Sanchis Sinisterra, Sergi Belbel, Xavier Albertí i Bigas Luna, entre altres. Com a actriu, ha participat en nombroses produccions, dirigides per Ricard Salvat, Carme Portaceli, Àlex Rigola, Ramon Simó o Manel Dueso. A més, ha participat en sèries de televisió i pel·lícules.

Articles
Sobre textualitat contemporània

Sobre textualitat contemporània

Per a Feixas, el text és una partitura, alhora que també pot ser tractat com a material. Divideix el procés de creació en tres grans fases: la primera, —més solitària i individual— de gènesi de la primera versió del text; la segona, de reescriptura (fruit d’un treball conjunt amb la direcció escènica), i la tercera,...