Damien Bazin

Damien Bazin. Format com a tècnic de so a París, comença a treballar a La Grande Halle de la Villette, al Théâtre MC93 (Bobigny) i en diversos festivals.
El 2002, després de treballar en l’òpera Samaruck de Carles Santos, es trasllada a Barcelona, on desenvolupa la seva trajectòria com a dissenyador de so i d’espais sonors. A banda de seguir col·laborant amb Santos, treballa amb directors com Anna Llopart, Carol López, Carlota Subirós, Joan Ollé, Jordi Prat, Julio Manrique o Oriol Broggi. Paral·lelament, ha creat tåke, un projecte personal de textures musicals, combinant la tecnologia analògica amb la digital.

Articles
Polaroid sonora

Polaroid sonora

El dissenyador de so Damien Bazin ens introdueix el concepte d’«espai sonor» en teatre: una «percepció́ sensorial portadora d’imatges, d’emocions, inspirada per una dramatúrgia i que desitgem transmetre a un espectador. (…) un paisatge sonor que permetrà̀ a l’oient viatjar dins els diferents estrats d’una obra». Quan ens submergim en la foscor o quan tanquem...