Un dels aspectes més destacables del panorama teatral de Buenos Aires fa referència a les sales alternatives, on es programen infinitat de projectes teatrals en espais aparentment impossibles. Aquestes sales o llocs d’exhibició poden esdevenir en un sol cap de setmana receptacle de fins a cinc propostes diferents, alguna de les quals pot arribar a...