Per mi la definició de l’espai és molt important. Per aquesta raó sempre treballo amb el meu escenògraf, Paco Azorín, al qual considero un company de viatge. L’espai, per mi, ha de ser sempre una metàfora del món, del món on tu creus que passa l’acció. No és només un espai funcional, a mi això...