Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Direcció escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre. És fundador, dramaturg i codirector de la companyia Projecte NISU. Habitualment fa treballs de creació i dramatúrgies amb altres autors. També fa tasques pedagògiques sobre teoria, pràctica teatral i interpretació a diferents centres. Forma part del consell de redacció de la revista (Pausa.).