Albert Arribas

Director, dramaturg i traductor. Actualment forma part de l’equip de direcció artística del TNC i és membre del Consell Editorial de la revista (Pausa.).

Articles
Introducció al Dossier Xavier Albertí

Introducció al Dossier Xavier Albertí

Albert Arribas fa una breu introducció al dossier Xavier Albertí.
Introducció al Dossier Pau Miró

Introducció al Dossier Pau Miró

Pau Miró és un dels autors més destacats de la dramatúrgia catalana actual. Els seus muntatges al nostre país són regulars èxits de públic, i en àmbits més qualitatius que quantitatius el seu nom és sovint ...
Valère Novarina: quan el teatre de la paraula reflexiona tocant de peus a l’escenari

Valère Novarina: quan el teatre de la paraula reflexiona tocant de peus a l’escenari

Qui vulgui parlar de teatre contemporani francès es veurà obligat, com a mínim, a mencionar el nom de Valère Novarina i se sentirà empès per força a mirar de posicionar-s’hi. Si ho pot fer amb poques paraules millor, perquè Novarina embarbussa tot el que toca: provar d’explicar els pèls i senyals del seu univers estètic...