Les presidentes (Teatre Polski, Wrocław, 1999). Foto: Bartosz Maz.