2007: Tot un any de teatre català contemporani (23)

Albert Mestres (7)

Als deu anys de l'Obrador de la Sala Beckett (8)

Carlos Be (2)

Caryl Churchill (4)

Cultura i compromís (4)

Drama Contemporani: Alemanya i Quebec (9)

Espai teatral / Espai escènic (10)

Espectador (4)

Esteve Soler (2)

Ideologia i teatre (8)

Joël Pommerat (3)

Kristian Smeds (4)

L'alternativa dels 60 i 70 al segle XXI. Una llarga travessia (9)

La Hongaresa (2)

La reconquesta de la realitat en el teatre contemporani (7)

Llengua i teatre (4)

Magda Puyo (8)

Mirades europees. Textos i autors contemporanis. (13)

Pau Miró (4)

Ramon Simó (10)

Simon Stephens (4)

Teatre alemany contemporani (7)

Teatre i crisi (5)

Teatre i so (6)

Teatre impossible (3)

Teatre italià contemporani (10)

Teatre nord-americà contemporani (8)

Teatre per a joves: una assignatura pendent (9)

Teatre turc (4)

Textualitat contemporània (20)

Tragèdia contemporània: Contradicció o pleonasme? (5)

Valère Novarina (1)

Victoria Szpunberg (5)

Violència i Teatre (6)

Xavier Albertí (10)